BİZBİZZE
Yürütücü

Sosyal Girişim Şirketi Bfit Sağlık ve Spor Yatırım ve Ticaret A.Ş.,  Bedriye Hülya 

Sosyal girişimler, toplumun önde gelen sorunlarına yenilikçi çözümler getirmeyi hedefliyor. Ticari girişimlerle benzer şekilde işleyen sosyal girişimlerin farkı, kendilerini söz konusu sosyal sorunun çözümüne adamaları. Sosyal girişimler, bir diğer ifadeyle sosyal şirketler, bir çatı altında iki farklı hedefe ulaşmayı amaçlar: Toplumsal fayda sağlamak ve kâr elde etmek. Tüm şirketler gibi varlıklarını devam ettirmek için kâr etmek zorunda olan ve bunu hedefleyen sosyal şirketlerde kâr, geleneksel şirketlerden farklı olarak ortaklar arasında paylaşılmaz, topluma fayda üretmek için kullanılır.

Sosyal girişimciliğin Türkiye’deki en önemli temsilcisi, 2006’da kadınların spor ve yaşam merkezi b-fit’i kuran Bedriye Hülya. Dünyada örnek gösterilen sosyal girişimci Bedriye Hülya’nın kurduğu, kadınların spor ve yaşam merkezi b-fit; sosyal franchise sistemiyle bugüne kadar 250’den fazla kadına girişimci olma imkanı sağlayarak 500'den fazla kadına istihdam yarattı.