BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

Devlet Desteği ve Hibeler
TÜBİTAK

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) DESTEK & HİBELERİ

Toplumun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkenin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma vizyonunu benimseyen TÜBİTAK, akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri desteklemek, ulusal öncelikler doğrultusunda Araştırma-Teknoloji-Geliştirme çalışması yürüten Ar-Ge enstitülerini işletme işlevlerinin yanı sıra, ülkemizin Bilim ve Teknoloji politikalarını belirlemekte ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlamaktadır.
Bilim insanlarının yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetleri burs ve ödüller ile desteklenmekte, özendirilmekte, üniversitelerin, kamu kurumlarının ve sanayi projelerinin fon sağlanarak,ülkenin rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir.
TÜBİTAK, yıl içerisinde dönemsel olarak proje teklif çağrıları açmakta ve belirlenen bütçe çerçevesinde, seçilen projelere karşılıksız destek sağlamaktadır.
Açık çağrılar için www.tubitak.gov.tr