BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

Kimler katılımcı olabilir?

 

Bizbizze Kadınlar için Fikir Destek Ünitesi Başvuru Rehberi

Bizbizze Kadınlar İçin Fikir Destek Ünitesi, Bfit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi tarafından Kadın Sağlığı ve Spor Derneği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ortaklığında ve JP Morgan Vakfı’nın finansal desteğiyle; Ashoka Vakfı Türkiye, Assess Danışmanlık, C@rma, Endeavor Türkiye, ICF Türkiye, Kagider-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Kariyer.net işbirliğiyle yürütülmektedir.

Bizbizze Kadınlar için Fikir Destek Ünitesi, her gelir seviyesinden kadınların kendi gücünün farkında olması ve onu kullanmasını desteklemek, kendi işlerini kurmak ve finansal bağımsızlıklarını elde etme konusunda kadınları cesaretlendirmek, kadınların iş hayatına çalışan olarak katılmalarına destek vermek, toplumsal alandaki sorun ve yetersizliklerin çözümüne yardım etmeyi isteyen kadınlara gönüllülük eğitimi vermek ve onları ilgilerine göre sivil toplum kuruluşları ile ilişkilendirmek üzere oluşturuldu.

Bizbizze Kadınlar İçin Fikir Destek Ünitesi, en az 300 kadının bir yılın sonunda girişimci ya da çalışan olarak istihdama, gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerine katılmasında etkili olmayı amaçlamaktadır.

Bizbizze Kadınlar için Fikir Destek Ünitesi’ne Kimler Katılabilir:

 1. İstanbul’da yaşayan lise ve üniversite mezunu, 18 yaş üstü, iş yaşamı ve sosyal yaşamda aktif olarak yer almak isteyen kadınlar Bizbizze Kadınlar için Fikir ve Destek Ünitesi’ne katılabilir.
 2. Bir iş fikrim var, nereden başlamalıyım?

Bu benim tutkum; bu tutkuyu iktisada dönüştürebilir miyim?

Bir iş yerim olsun istiyorum, yeni bir iş fikri geliştirebilir miyim?

Girişimci olabilir miyim? Nasıl hazırlanabilirim?

İyi fikirlerim var, destek alabileceğim, danışabileceğim bir merkez var mı?

Bir iş bulsam, ama nasıl?

İş arıyorum, bulamıyorum? Neden?

Hayalimdeki iş, hangi işyerinde?

Para kazanmak istiyorum, benim de eve katkım olsun, ama nasıl?

Bir sürü yere CV’mi gönderiyorum, yanıt gelmiyor. Neden?

İçim sıkılıyor, ben de yararlı olmak istiyorum. Ne yapabilirim ki?

Gönüllü olmayı istiyorum,  buna hazır mıyım?

Bu ve benzer soruları olan kadınlar, “ben de bir İŞ’e yaramak istiyorum” diyen tüm kadınlar, bu üniteye katılıp sorularına Bizbizze Ekibi ile birlikte yanıt arayabilir, fikirlerini hayata geçirebilir.

Katılımcının sorumlulukları:

 1. Bizbizze Kadınlar için Fikir Destek Ünitesi’ne başvuran kadınlar, program içinde yer alan eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentörlük hizmetleri için planlanan zamanın %80’ine devam edeceğini taahhüt etmiş olur.
 2. Program hizmetlerine katılım ücretsizdir. Ancak katılımcının hizmet alımı sırasında oluşacak yol, yemek ve benzeri masrafları kendisine aittir.
 3. Bizbizze Kadınlar için Fikir ve Destek Ünitesi’nden yararlanmaya hak kazandığı ve katılımını teyit ettiği halde, mücbir sebepler dışında programa katılmayanlar ve Bizbizze proje ekibini eğitim programı başlamadan önce bilgilendirmeyen yararlanıcılar, daha sonraki dönemlerde Bizbizze’den yararlanamaz, proje kapsamında açılacak olan eğitim ve danışmanlık merkezimizden hizmet alamaz ve faaliyetlerine katılamazlar.

 

Bizbizze Kadınlar İçin Fikir Destek Ünitesi hangi hizmetleri sağlayacak?

 1. Girişimcilik, İstihdam ve Gönüllülük programına yerleşen kadınlara yönelik ücretsiz eğitim çalışmaları yapmak, programlar hazırlamak ve yürütmek,
 2. Programa katılan kadınlara, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet üreten Ashoka Vakfı Türkiye, Endeavor Derneği Türkiye, ICF Türkiye, KAGİDER, Kariyer.net vb. kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirerek ücretsiz danışmanlık, koçluk, mentörlük hizmeti vermek,
 3. TÜBİTAK, KOSGEB ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından sağlanan finansal destek ve olanaklar hakkında güncel ve düzenli bilgi vermek,
 4. Girişimci ve yatırımcıları dijital tasarım ile online pazar alanında buluşturma, ilişkilendirme ve koordinasyonu sağlamak,
 5. Girişimci adaylarını ilgi duydukları alanlardaki sektör temsilcileri ile gönüllü adaylarını ilgi duydukları sivil toplum kuruluşları ile buluşturmak ve çeşitli iş yeri ziyaretleri gerçekleştirmek,
 6. Girişimci adaylarının yeni iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek sağlamak,
 7. Girişimci adaylarının deneyim ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak,
 8. Programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika vermek.

Başvuru Değerlendirme Kriteri

Bizbizze Kadınlar İçin Fikir Destek Ünitesi’nin sunduğu hizmetlerden faydalanacak kadınların, aşağıda belirtilen genel hedefe katkı sunma konusunda istekli ve motive olmaları, temel değerlendirme kriteri olacaktır.

Bizbizze, her gelir seviyesinden kadınların kendi gücünün farkına vararak onu kullanmalarının desteklenmesi, kadınların kendi işlerini kurmaları ve ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri konusunda cesaretlendirilmesi, iş hayatına çalışan olarak katılımlarının desteklenmesi, toplumsal sorun ve eksikliklere yönelik çözüm üretme ve uygulama süreçlerine dahil olmak isteyen kadınlara gönüllülük eğitimi verilmesi ve ilgilerine göre sivil toplum kuruluşları ile ilişkilendirilmesini hedeflemektedir.

Değerlendirme Öncelikleri

 1. Program her yaştan kadına açık olacak ancak 18-35 yaş arası kadınların katılımına ve desteklenmesine öncelik verilecektir.
 2. Girişimcilik programına katılan adaylarda beklenenin üstünde başvuru olması halinde, adayların iş fikirlerinde çeşitlilik oluşmasına öncelik verilecektir.
 3. Yenilikçi iş fikri sunan adaylara ve yeni girişimlere öncelik verilecektir.
 4. Hedef kitle için rol-model olma niteliği taşıyan başvurulara öncelik verilecektir.

Başvuru Değerlendirme Süreci:

 1. Bizbizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Ünitesi’ne katılmak isteyenler internet sitemizde- bizbizze.com - yer alan başvuru formunu, internet üzerinden doldurarak başvurabilir.
 2. Gelen tüm başvurular, Bizbizze proje ekibi tarafından derlenir. Başvuru formlarının teknik açıdan eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Uygun adaylar, e-posta ve telefon aracılığıyla Açılış-Vizyon Buluşması ve İlk Adım Görüşmesi’ne davet edilir. Başvuruları, kabul edilemeyenler Bizbizze proje ekibi tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilir.
 3. Girişimcilik, İstihdam ve Gönüllülük programına başvuran adaylara, program yerleştirmesi öncesinde verilecek bir danışmanlık hizmeti olan İlk Adım Görüşmesi’nden sonra eğitim programı, yeri ve programla ilgili diğer detaylar katılımcılarla paylaşılır ve programa katılımı karşılıklı olarak teyit edilir.

 

Program Takvimi*

Başvuru Dönemi:  5 Ocak – 15 Ocak 2017 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Ön Kayıt : 15-16 Ocak 2017

Adaylara Mesleki Eğilim ve Kişilik Envanterleri Uygulama: 17 Ocak – 20 Ocak 2017

Basın Bülteni ve Kamuoyu Bilgilendirme 2-31 Ocak 2017

Açılış Vizyon Buluşması: 23 Ocak 2017

Bire-Bir Görüşmeler: 24 Ocak -  15 Şubat 2017

Kesin Kayıt ve Programa Yerleştirme: 18 Şubat 2017

Eğitimler:  1 Mart – 15 Mayıs 2017

Koçluk Hizmeti: Nisan-Mayıs-Haziran 2017

Mentörlük Hizmeti: Haziran 2017-Kasım 2017

Küçük İş Yerleri Ziyaretleri: Eylül-Ekim 2017

I.Ulusal Girişimcilik Festivali: Kasım 2017

Kapanış Buluşması ve Yeni Dönem Duyurusu: Aralık 2017

*İstenmemekle birlikte program tarihlerinde değişikliğe gidilebilir.

Sormak istediğiniz her şey için  info@bizbizze.com adresinden bize ulaşın, sizi cevaplayalım.

Tanışmak ve görüşmek üzere!

Sevgilerimizle

Proje Ekibi