BİZBİZZE
Proje Ekibi

Proje Danışmanı: Bedriye Hülya

Proje Koordinasyonu:

Nilgün Öztunalı - nilgun@bizbizze.com
Müge Yamanyılmaz - müge@bizbizze.com

Grafik ve Görsel Tasarım: Emek Kızıltaş

Kurumsal İletişim: Bike Geçkinli

Bağımsız İzleme Değerlendirme: Nevin Savran

Mali İşler ve Muhasebe: Hayati Aydoğdu, Serap Altuner