BİZBİZZE
Proje Ekibi

Proje Koordinasyonu:
Nilgün Öztunalı - nilgun@bizbizze.com
Müge Yamanyılmaz - müge@bizbizze.com

Grafik ve Görsel Tasarım: Emek Kızıltaş

Mali İşler ve Muhasebe: Hayati Aydoğdu, Serap Altuner