BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

Desteklerimiz
Mentorluk

Kendi işini kurmak isteyen ya da bir kurum çatısı altında çalışmak isteyen kadınlara / mentee’lere, bire-bir mentorluk hizmeti sunulmaktadır.

Bizbizze MENTORLUK Programı ile MENTEE’lerin aşağıda sıralanan konularda desteklenmesi hedeflenmektedir:

  • Kendini tanımak, seçenekleri değerlendirebilmek,
  • Farkındalığını arttırmak ve geribildirim almak,
  • İş fikrine yönelik hedefler belirlemek,
  • İlişki geliştirmek ve ilişki ağını arttırmak,
  • Stratejik bakış açısı kazanmak,
  • Özel yaşam/iş dengesi oluşturmak,
  • Kişisel motivasyonunu ve başarma azmini arttırmak,
  • İş ve kariyer konusunda arayışını netleştirmek ve
  • İş yaşamına geçiş sürecinde zorluklara karşı desteklemek.

Mentorluk Hizmeti Süresi ve Şekli: Bizbizze Girişimcilik ve İstihdam Programı’na devam eden mentee’lere kendileri eşleştirilen Mentor tarafından 6 (altı) görüşme sağlanır.

Görüşme yeri : Mentor ve mentee, görüşme yeri ve zamanına karşılıklı karar verirler.  

Bizbizze Mentorluk Hizmeti Öncesi Hazırlıklar:

Mentorler ve Menteeler için ayrı ayrı Mentorluk Programı Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmektedir. Mentor-Mentee ilişkisinin özelliklerine, programın ve ilişkinin işleyişi ve aşamaların özelliklerine, programın güvenliği için dikkat edilmesi gereken noktaların aktarılmasını kapsamaktadır.

Mentorlerin Bizbizze Projesine Katkısı: Kadınların iş gücüne katılımını, serbest meslek edinme ve küçük işletmeler yaratma fırsatlarının teşvik edilmesi ülkenin uzun vadede gelişimi için çok önemlidir. Gönüllü mentorler, girişimci kadınla iş fikrinin hayata geçmesini ya da işini geliştirmesini destekleyecek yönlendirici bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ya da iş arayan veya işini değiştirmek isteyen kadınların kendi potansiyelini açığa çıkarması ve kariyer planlaması yapabilmesini ve iş bulma sürecini yönetebilmesini destekleyerek projeye katkıda bulunmaktadırlar.