BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

Desteklerimiz
Koçluk

Programlarımız kapsamında katılımcılara koçluk hizmeti sunulmaktadır.

Koçluk Programımız, projenin çözüm ortağı ICF Türkiye Koçluk Federasyonu işbirliğiyle yürütülmektedir.

Bizbizze KOÇLUK Programı içinde koçluk hizmetinin katacağı değerler:

Kişinin hayatındaki zorluklara farklı ve yeni açılardan bakmasını sağlama, karar alma becerilerini geliştirme, kişiler arası ilişkilerde etkinlik sağlama ve güveni arttırma. Koçluk Hizmeti, sadece bununla da kalmaz; koçluk almaya başlayıp devam edenlerin hayatında verimlilik, yaşam ve işinde memnuniyet ve ilgili hedeflere ulaşılması gibi konularda belirgin bir gelişme gözlenmiştir. Profesyonel koçluk kişinin potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve dolayısıyla gizli üretkenlik kaynaklarının kilidini açar.

KOÇLUK Hizmet Süresi ve Şekli:  Bizbizze Girişimcilik ve İstihdam Programı’na devam eden katılımcıya Koçu tarafından 4 (dört)  görüşme sağlanır.

KOÇ ile ilk buluşma:  Bizbizze ekibi tarafından kolaylaştırılacak Danışan ve Koç ilk görüşmesi, yüz yüze tarafların anlaşacağı tarih/zaman ve yerde gerçekleştirilir ve bu ilk buluşma da taraflar karşılıklı beklentilerini yazıya dökerek sorumluluklarına bağlı kalarak süreci yönetirler. Danışan ve Koç sonraki görüşmelerin yeri, tarihi ve yöntemine yine birlikte karar verebilirler.

Bizbizze Koçluk Hizmeti Öncesi Hazırlıklar: Bizbizze projesi çözüm ortağı ICF Türkiye tarafından danışanlara koçluk hizmeti bilgilendirme eğitimi verilir. Koçluk Bilgilendirme Eğitim Programı, koç ile danışan arasındaki ilişkinin işleyişi ve program aşamalarının özellikleri ile programın güvenliği için dikkat edilmesi gereken noktaların aktarılmasını kapsar.

Koçların Bizbizze Projesine Katkısı: Kadınların iş gücüne katılımını teşvik ederken serbest meslek edinme ve küçük işletmeler yaratma fırsatlarının teşvik edilmesi ülkenin uzun vadede gelişimi için çok önemlidir. Gönüllü koçlar, girişimci kadınla iş fikrinin hayata geçmesini ya da işini geliştirmesini destekleyecek yönlendirici bilgi ve deneyimlerini paylaşarak ya da iş arayan veya işini değiştirmek isteyen kadınların kendi potansiyelini açığa çıkarması ve kariyer planlaması yapabilmesini ve iş bulma sürecini yönetebilmesini destekleyerek projeye katkıda bulunmaktadırlar.