BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

Devlet Desteği ve Hibeler
İstanbul Kalkınma Ajansı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI (ISTKA) DESTEK & HİBELERİ

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak” amacıyla kurulmuştur.
ISTKA, yıl içerisinde dönemsel olarak proje teklif çağrıları açmakta ve belirlenen bütçe çerçevesinde, seçilen projelere karşılıksız destek sağlamaktadır.
Açık çağrılar için www.istka.gov.tr