BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

BASIN ODASI
banner
Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği Genel Kurulu’na Çağrı

Derneğimiz Genel Kurulu,  17 Şubat Cumartesi 2018 günü saat 14.00’de, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. İffet Gülhan İş Merkezi No: 9 Kadıköy  / İstanbul adresinde bulunan dernek genel merkezinde gerçekleşecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul aynı gündemle 24 Şubat Cumartesi 2018 günü saat, 14.00’de Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. İffet Gülhan İş Merkezi No: 9 Kadıköy /  İstanbul adresinde bulunan dernek genel merkezinde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul Gündem Maddeleri

-  Yoklama ve Açılış
-  Divan heyetinin seçilmesi
-  Geçici Yönetim Kurulu’nun çalışma raporunun görüşülmesi ve ibrası
-  Üyelik aidatları, yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ve dernek şubelerinin açılması hususları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Dernek Tüzüğü’nde gerçekleştirilmesi önerilen değişikliklerin görüşülmesi ve oylanması
- Gelecek dönem tahmini bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması
-  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun seçilmesi
-  Kapanış

30.01.2018