BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

BASIN ODASI
BizBizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği 2'inci Olağan Genel Kurulu'na çağrı

Derneğimiz 2. Olağan Genel Kurulu, 20 Nisan Cumartesi 2019 günü saat 11.00’de  aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Cumhuriyet Caddesi Şark Apt. 1/5 Taksim Beyoğlu – İstanbul adresinde gerçekleşecektir. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul aynı gündemle 27 Nisan Cumartesi Şubat Cumartesi 2019 günü saat, 11.00’de Cumhuriyet Caddesi Şark Apt. 1/5 Taksim Beyoğlu – İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel Kurul Gündem Maddeleri

-  Yoklama ve Açılış

-  Divan heyetinin seçilmesi

-  Yönetim ve Denetim Kurulu’nun raporlarının görüşülmesi ve ibrası

-  Önergelerin ve karar tasarılarının görüşülüp karara bağlanması

-   Gelecek dönem tahmini bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve oylanması

-  Kapanış

05.04.2019