BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

BASIN ODASI
BizBizze ile İşe 5 Adım Başvuru rehberi

Başvuru Rehberi

BizBizze ile İşe 5 Adım Programı'na başvuru için lütfen aşağıdaki başvuru rehberini dikkatli bir şekilde okuyunuz. Ardından başvuru formunu eksiksiz bir biçimde doldurunuz. Başvuru formu linki sayfa sonunda yer almaktadır.

Formu eksik adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.


Bizbizze ile İşe 5 Adım Programı nedir?

BizBizze ile İşe 5 Adım Programı iş arayan kadınları güçlendirmeye yönelik 5 hizmet bacağından oluşan bir destek programıdır. Program kadınların iş arama sürecini daha etkin ve donanımlı yürütebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.


BizBizze ile İşe 5 adım Programı kapsamında işe yerleştirme ya da iş görüşmesine yönlendirme yapılmamaktadır. Program rehberlik, eğitim, koçluk, mentorluk ve danışmanlık hizmetleriyle iş arama sürecinde kadınlara rehber olacak nitelikte beceri bilgi kazandırma ve güçlendirici çalışmaları kapsamaktadır.

Kimler başvurabilir?

• Üniversiteden yeni mezun olan ya da 1 yıl içinde mezun olacak ve iş aramaya başlayacak kadınlar
• Çalışma hayatına ara vermiş şimdi yeniden işe dönmek isteyen kadınlar
• En az 18 yaşında ve İstanbul’da ikamet eden kadınlar başvurabilir.

Program tamamen ücretsizdir.
Başvurularınız tarafımızdan değerlendirilecek ardından yapılacak değerlendirme sonrası başvuruların uygun bulunanları kabul edilecektir. Formu tamamlanmamış adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

İşe 5 Adım

1-İlk Adım Görüşmesi – Rehberlik: Başvurusu kabul edilen adaylar davranış envanteri uygulaması ve yüz yüze görüşme içeren bir ilk adım/ rehberlik sürecinden geçecektir. Bu aşamada amacımız adaylarımızın kendilerini tanımalarını güçlü ve zayıf yönlerini görmesini sağlamak.
2-Eğitim: Program katılımcıları 13 günlük bir eğitime tabi tutulacaktır. Programın diğer hizmetlerinden yararlanabilmek için bu eğitime yüzde 70 oranında devam etmeleri gerekmektedir. Eğitim kapsamında cv hazırlama, mülakat teknikleri ve çalışma hayatında ihtiyaç duyabilecekleri konularda alanında uzman eğitmenlerin derslerine katılacaklardır.
3-Koçluk: Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Türkiye – BizBizze işbirliğiyle yürütülen bu program kapsamında katılımcılarımıza kişisel güçlendirme amacıyla en az 4 seans koçluk hizmeti verilecektir.
4-Mentorluk: Katılımcılarımızın işe yerleşmesi durumunda çalışma hayatına uyum sağlamaları ve yaşadıkları zorluklar karşısında rehber edinmeleri için ihtiyaçlarına uygun mentor ataması gerçekleşecektir.
5-Danışmanlık Hizmeti: Katılımcılara programı tamamlamalarının ardından ihtiyaç duydukları konularda BizBizze’nin gönüllü danışmanları tarafından konu bazlı danışmanlık hizmeti alabilecektir.

Katılımcının sorumlulukları

1-BizBizze ile İşe 5 Adım Programı’na başvuran kadınlar, ilk adım/ rehberlik hizmeti aldıktan sonra, program içinde yer alan eğitim, danışmanlık, koçluk ve mentörlük hizmetleri için planlanan zamanın %70’ine devam edeceğini taahhüt etmiş olur.
2-Program hizmetlerine katılım ücretsizdir. Ancak katılımcının hizmet alımı sırasında oluşacak yol, yemek ve benzeri masrafları kendisine aittir.
3-Programdan yararlanmaya hak kazandığı ve katılımını teyit ettiği halde, mücbir sebepler dışında programa katılmayanlar ve BizBizze proje ekibini eğitim programı başlamadan önce bilgilendirmeyen yararlanıcılar, daha sonraki dönemlerde BizBizze’den yararlanamaz, proje kapsamında açılacak olan eğitim ve danışmanlık merkezimizden hizmet alamaz ve faaliyetlerine katılamazlar.

Başvuru Değerlendirme Süreci

1-Bizbizze İşe 5 Adım Programı’na katılmak isteyenler internet sitemizde yer alan ve aşağıda linki verilen başvuru formunu, internet üzerinden doldurarak başvurabilir.
2-Gelen tüm başvurular, BizBizze ekibi tarafından derlenir. Başvuru formlarının teknik açıdan eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Uygun adaylar, e-posta ve telefon aracılığıyla İlk Adım Görüşmesi’ne davet edilir. Başvuruları, kabul edilemeyenler BizBizze ekibi tarafından e-posta yoluyla bilgilendirilir.
3-Başvurusu kabul edilen adaylara, program yerleştirmesi öncesinde verilecek bir danışmanlık hizmeti olan İlk Adım Görüşmesi’nden sonra eğitim programı, yeri ve programla ilgili diğer detaylar katılımcılarla paylaşılır ve programa katılımı karşılıklı olarak teyit edilir.


Soru ve görüşlerinizi iletmek için info@bizbizze.com adresinden bize ulaşabilirsiniz

Başvuru için tıklayınız

 

 

08.02.2019