BİZBİZZE
Gönüllüler

Tamamlayıcı desteğiniz için teşekkür ederiz.

Alev Ateş, Banu Ateşeli Demirkesen, Büşra Karali, Derya Ağırlar, Duygu Özlem Yaşar, Elif Suner, Lal Yükeb, Seçil Ergüzel ...

Siz de Bizbizze gönüllüsü olabilir, bize katılabilirsiniz. Bunun için proje ekibiyle iletişime geçmeniz yeterlidir.