BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

Bank Loans
Documents Required

BANKA İŞLEMLERİNDE TALEP EDİLEN BELGELER
Aşağıda bahsi geçen evraklar, bankadan bankaya farklılık gösterebilir. Burada belirtilen evraklara, istisnai olarak talep edilebilecek evraklar dahil değildir.
Şirketinize hesap açtırmak için gerekli belgeler
• Yeni alınmış Ticaret Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi
• Ana sözleşme
• Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)
• Oda Kayıt Belgesi
• Vergi levhası
• Noter onaylı İmza Sirküleri / Beyannamesi
• Kimlik fotokopileri
• Adi ortaklık sözleşmesi (Adi ortaklıklarda geçerlidir.)
Kredi talebi için firmalardan istenen belgeler
• Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)
• Ticaret Sicil Tasdiknamesi
• Yeni alınmış Oda Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi
• Ana sözleşme
• Anonim Şirketler için Hazirun cetveli (Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında hazır bulunanların belirlenmesidir. genel kurul toplantısına katılan ortakları (ve temsilci ile katılıyorlarsa temsilcilerini) gösteren tablodur.)
• Vergi levhası
• Firmayı temsile yetkili kişilerin Noter onaylı imza sirküleri
• Firma ortaklarının (temsile yetkili kişiler dahil) nüfus cüzdan örnekleri
• İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)
• Mal varlığına ilişkin belgeler (Firma ve ortaklarına ait gayrimenkul tapuları ve taşıt ruhsat fotokopileri)
• Bilanço esasına göre çalışan firmalar için; son 3 yıllık onaylı bilanço - gelir tablosu
• Cari yıl ve son tam yıl detay mizan
• Cari yıl geçici vergi beyannameleri
Şahıs Firmalarının Kredi talebinde gerekli belgeler
• Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, unvan, ortaklık ve son sermaye yapısını gösteren)
• Ticaret Sicil Tasdiknamesi
• Yeni alınmış Oda Sicil Belgesi ya da Faaliyet Belgesi
• Ana sözleşme
• Vergi levhası
• Noter onaylı imza sirküleri/Beyannamesi
• Kimlik fotokopileri
• İkametgah belgesi veya ikametgah yerine geçecek belgeler
• İşveren SGK bildirgeleri (hizmet dökümü)
• Mal varlığına ilişkin belgeler (Firma ve ortaklarına ait gayrimenkul tapuları ve taşıt ruhsat fotokopileri)
• İşletme defterine tabi firmalar için; son 3 yıllık onaylı işletme hesabı özeti (bilanço – gelir tablosu). Bilanço esasına tabi firmalar için; son 3 yıla ve ara döneme ait bilanço ve gelir tablosu
• Cari yıl ve son tam yıl detay mizan
• Cari yıl geçici vergi beyannameleri
* Yapılacak işlem türüne göre banka tarafından ek bilgi ve belge talep edilebilir.