GÖNÜLLÜ PROGRAMI
Eğitim Programı/Süresi/Yeri

Bu program, aşağıdaki başlıkları içermektedir:

  1. Gönüllülüğün tanımı
  2. Gönüllülüğün ve gönüllülerin önemi nedir?

  3. Gönüllülüğün bireysel ve toplumsal katkısı nelerdir?

  4. Sivil toplum algısı nasıl oluşur?

  5. Gönüllülük bir yaşam şeklidir!

  6. Gönüllü motivasyonu nasıl sağlanır ve nasıl devam ettirilir?

  7. Gönüllülük projeleri nasıl oluşturulur?

Ayrıca, eğitim programını tamamlayan katılımcılar tercih ettikleri sivil toplum kuruluşları ve pğrojelerinde gönüllü olarak rol alabilirler.

Eğitim Yeri: Program katılımcılarına detaylı bilgiler, kayıt işlemleri tamamlandığında bildirilecektir.