BİZBİZZE
Çözüm Ortakları

Ashoka Vakfı Türkiye, Assess Danışmanlık, C@RMA, Endeavor Türkiye, ICF Türkiye, Kagider-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Kadın Sağlığı ve Spor Derneği, Kariyer.net, Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi, Bahçeşehir Üniversitesi