BİZBİZZE
Çözüm Ortakları

Ashoka Vakfı Türkiye
Assess Danışmanlık
Endeavor Türkiye
ICF Türkiye
İstanbul Ticaret Üniversitesi
KAGİDER, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği
Kadın Sağlığı ve Spor Derneği
Kariyer.net