BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

BLOG
banner
Evde hobi/sanat&tasarım ürünü üretimi yapanlar için Esnaf Muafiyeti başvurusu nasıl yapılır?

Esnaf vergi muafiyeti esasen evde hobi, sanat ve tasarım ürünler üretimi yapan ve girişimciliğe adım atmak isteyen girişimciler için önemli bir yol olarak öne çıkmaktadır. Bu konuda ilerlemek isteyen girişimciler muafiyet belgesi almak için ikmetgahlarının yer aldığı vergi dairesine kendi adlarına başvuru yapabilirler. Başvurunun aşağıda belirtilen şartlara uygun olması ve ayrıca vergi dairesinin ikametgahınızda yaptığı denetim sonrasında olumlu başvurulara 3 yıllık bu belge verilmektedir. Bu belge kapsamında da satış faaliyetleriniz vergiden muafiyet kazanmaktadır. 

Konu hakkında farklı girişimcilik merkezleri ve  plantformlarda da paylaştığım bu konu özelinde 2016 yılında başvurumu tamamladığımdan, süreçle ilgili sorunlarınızda veya farklı konularda da her zaman bana dönebilirsiniz. Özlem Sermetöz Kildir

2.4. Esnaf vergi muafiyeti belgesi

Esnaf muaflığına ilişkin şartları topluca taşıyanlara talep etmeleri halinde vergi dairelerince şekli ve muhtevasıbu Tebliğin ekinde yer alan "Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi" (EK: 1) verilir. Belgeyi almak isteyenlerin, EK 2'de yer alan dilekçe ile varsa işyerlerinin, işyeri olmayanların ise ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.

Esnaf muaflığından faydalananların söz konusu belgeyi almaları isteğe bağlı olup, belge alanlardan herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

 

Esnaf vergi muafiyeti belgesi talep edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan şartlarıtaşıdığının anlaşılması halinde vergi dairesi tarafından belge verilecektir. Ayrıca, vergi dairesince gerekli görülen durumlarda işyerinde veya faaliyetin yapıldığı yerde araştırma veya tespit yapılabileceği tabiidir.

Esnaf vergi muafiyeti belgesi düzenlendiği tarihten itibaren üç yıl için geçerli olup bu sürenin sonunda vergi dairesine başvurularak yeni belge alınması mümkün bulunmaktadır. Üç yıllık süre içinde esnaf muaflığı şartlarınıkaybedenlerin, işi bırakanların veya kendi isteği ile muaflıktan çıkmak isteyenlerin esnaf vergi muafiyeti belgeleri vergi dairelerince iptal edilecektir. Belgesi iptal edilenlerin, esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımaları halinde yeniden belge talebinde bulunmaları mümkündür.

 

Esnaf vergi muafiyeti belgesine icra edilen faaliyetin türü olarak aşağıdaki bilgilerden biri yazılacaktır:

 

Oturdukları evlerde el emeği ürün imali ve satışı (GVK Madde: 9/6), (SİZİN FAALİYETİNİZ)

- Hurda mal toplayıcılığı (GVK Madde: 9/7),

- Geleneksel meslek kolları (GVK Madde: 9/8),

- Seyyar milli piyango bileti satışı,

- 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kapıdan mal satışı,

- Diğer mal satışı,

- Diğer hizmet satışı (mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali dâhil).

Ayrıca, birden fazla faaliyetle iştigal edilmesi halinde, ağırlıklı olarak yapılan veya kişinin tercih ettiği faaliyet türü belgeye yazılacaktır.

 

 

 

Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir

Ozlem Sermetöz Kildir
06.11.2017