BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

BİZBİZZE
BizBizze Derneği

“Birlikte hep daha güçlüyüz” diyen kadınların girişimiyle ortaya çıkan ve kadınlara ücretsiz eğitim, koçluk, mentorluk ve danışmanlık hizmetleri veren Bizbizze Projesi, daha geniş kitlelere ulaşmak için 2017 yılı sonunda yola dernekleşerek devam etmeye karar verdi.

BizBizze Kadınlar için Fikir ve Destek Derneği, 11 (onbir) kurucu üyesi ile Türkiyeli kadınlara seçme seçilme hakkının verildiği 5 Aralık 2017 günü kuruldu.  

Faaliyetlerini  kadınların öncülüğünde daha geniş bir alanda, daha çok dostla cinsiyet eşitliği için katılımcı ve yerel aktörlerin inisiyatif almasına olanak sağlayacak şekilde sürdürüyor olacak.

Amacı: her kesimden kadının sosyal ve ekonomik yaşamda etkili çalışmalar yapmasını desteklemektir.

Çalışma ilkeleri:

Kadın Girişimciliği: Bizbizze Derneği, kadınların kendine güvenli, girişimci ve duyarlı bireyler olarak inisiyatif almalarını destekler, maddi ve manevi olarak gerek kişisel hayal ve hedeflerini gerekse toplumsal sorunlara yönelik çözüm önerilerini hayata geçirmelerine katkıda bulunur.

Birlikte Çalışma: Bizbizze Derneği faaliyetlerini kadınların öncülüğünde, katılımcı ve yerel aktörlerin inisiyatif almasına olanak sağlayacak şekilde üretir ve sunar.

Bilimsel Düşünceye Dayalı Çalışma: Bizbizze Derneği’nin faaliyetleri bilimsel düşünce ve pratiklere uygun; bilgi ve deneyime dayalı; araştıran ve sorgulayan bir arkaplana yaslanır. Bu kapsamda kadınlara sunulan hizmetlerin kalitesini evrensel standartlara yükseltmeyi hedefler.

Cinsiyet Eşitliği: Bizbizze Derneği ürettiği ve sunduğu her hizmet ve politikayı cinsiyet eşitliği perspektifiyle ele alır. Sosyal ve ekonomik yaşamda ve nihayet yaşamın her alanında cinsiyete dayalı ayrımcılığın olmadığı bir ülke hedefler.

Ayrımcılık Yasağı: Bizbizze Derneği; din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği, siyasi görüş, ekonomik durum ve sosyal statü, eğitim düzeyine dair ayrımcılık yapmaksızın tüm kadınlara hizmet üretir. Bu kapsamda, Bizbizze Derneği içerisinde bir siyasi, ideolojik veya dini görüşün savunuculuğu ve/veya propagandası yapılamaz

BizBizze Dernek Tüzüğü için tıklayın.