BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

BİZBİZZE
BİZBİZZE

Bizbizze Kadınlar için Fikir Destek Ünitesi Projesi

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, Türkiye genelinde cinsiyetlere göre işveren dağılımında erkeklerin %92 oranında, kadınların ise %8 oranında işveren olduğu görülmektedir. Diğer yandan İstanbul’da şirket kapanma oranının, kurulma oranından yüksek olması dikkat çekicidir. (tuik.gov.tr/2014)

Aktif iş hayatı içinde yer almak isteyen kadınları tek bir merkezden yönlendirebilecek ve işlerini kolaylaştırabilecek bir kurum bulunmuyor. Kadınların, ilgi alanları ve güçlü yönleri hakkındaki farkındalıklarının artmasına ihtiyaçları var. Kültürel ve sosyal hayatta kadınların değişen rollerine ayak uydurmalarını hızlandırabilmek için sosyal projelere ihtiyaç duyuluyor.

Bizbizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Ünitesi Projesi, kadınların bu ihtiyaçlarına odaklanıyor. Proje, İstanbul’da yaşayan, lise ve üniversite mezunu, 18 yaş üstü, iş ve sosyal hayat içinde aktif yer almak isteyen 300 kadının, bir yılın sonunda girişimci ya da çalışan olarak istihdama, bununla birlikte gönüllü olarak STK ve sosyal sorumluluk projelerine katılmasında etkili olmayı amaçlıyor.

Proje içeriğini oluştururken, aktif olmayı isteyen ama yolunu bulmakta zorluk yaşayan kadınların varlığından, “bir İŞ’e yaramak istiyorum” demesinden ilham alındı. Kadınların işe yarama isteği ile ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak, bunun için ihtiyaç duydukları eğitim ve destek hizmetini tek bir çatı altında koordine edebilen bir kadın destek merkezi modelinin oluşturulması hedeflendi.

Hedef Kitle:

Hayatın içinde aktif olarak yer almak isteyen tüm kadınlar.

Hedeflerimiz:

 • Her gelir seviyesinden kadının kendi gücünün farkında olması ve onu kullanmasını desteklemek.
 • Kendi işlerini kurmak ve finansal bağımsızlıklarını elde etme konusunda cesaretlendirmek.
 • İş hayatına çalışan olarak katılmalarına destek vermek.
 • Başkalarına yardım etmeyi isteyen kadınlara gönüllülük eğitimi vermek ve ilgilerine göre sivil toplum kuruluşları ile ilişkilendirmek.

Projenin Ana Faaliyetleri:

 • Girişimcilik Eğitimi Modülü – 100 Saat / 100 Kadın
 • İstihdam Eğitimi Modülü – 43 Saat / 200 Kadın
 • Gönüllülük Eğitimi Modülü – 2 Gün / 300 Kadın + 1200 Kadın
 • Welness Eğitimi – 8 Saat /300 Kadın
 • İlham Veren Konuşmacılar ile Buluşma – 12 Konu – 12 Konuşmacı – 12 Saat / 3000 Kadın
 • Koçluk Hizmeti / 300+ Kadın
 • Mentörlük ve Danışmanlık Hizmeti / 300+ Kadın
 • Hizmetlerde sürekliliğin sağlanması – www.bizbizze.com/online hizmet – 2500 kadın destek ağına girmesi ve 10000 kadın üye
 • Kadınlar için sürdürülebilir destek birimi / Kuluçka Merkezi oluşturma

Projenin İşleyişi:

 • Projenin hedef kitlesi olan 300 kadın katılımcı, İlk Adım Proje Ekibi ve proje danışmanı ile katılacakları görüşme sonuçlarına göre kendilerine uygun programa yönlendirilecekler.
 • Girişimcilik – İstihdam – Gönüllülük programlarında yer alan eğitim programlarına katılacaklar.
 • Eğitim süreci boyunca eş zamanlı olarak, sonrasında ise Kuluçka Merkezi aracılığıyla danışmanlık, koç ve mentör desteği sunulacak.
 • Tüm katılımcılar, birbirlerine tecrübelerini aktaracakları Destek Grupları’na davet edilecek.
 • Katılımcılar, “İlham Verici Konuşmalar”  etkinliklerinde 12 farklı konuşmacı ve konu ile buluşacaklar.
 • Katılım belgelerini aldıktan sonra da kadınlar, iş kurma ya da iş bulma sürecinde desteklenmeye devam edilecek.
 • İnternet portalında yer alacak olan Bilgi Bankası ile kadınlar, ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, kaynak ve olanaklar konusunda devamlı desteklenecekler.
 • Pilot uygulamanın sonunda Bizbizze, kendi kendini sürdürebilen bir merkez haline gelecek ve tüm Türkiye’de benzerlerinin açılabilmesine emsal oluşturacaktır.

Proje Künyesi

Yürütücüler: b-fit Kadınların Spor ve Yaşam Merkezi, Bedriye Hülya 

Çözüm Ortakları: Ashoka Vakfı Türkiye, Assess Danışmanlık, Endeavor Türkiye, ICF Türkiye, Kagider-Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Kadın Sağlığı ve Spor Derneği, Kariyer.net

Danışma Kurulu: Bedriye Hülya, Berna Gülgöz, Berrak Kutsoy, Gila Benmayor, Gökhan Öğüt, İbrahim Betil, Meltem Kurtsan, Özden Anık Tekir, Prof. Dr. Erhan Erkut, Sanem Oktar, Zeynep Meydanoğlu

Koordinatörler: Nilgün Öztunalı, Müge Yamanyılmaz

Mali İşler ve Muhasebe: Hayati Aydoğdu, Serap Altuner

Grafik ve Görsel Tasarım: Emek Kızıltaş

Medya ve İletişim: Özgür Ulusoy

Gönüllüler: Alev Ateş, Banu Ateşeli Demirkesen, Büşra Karali, Derya Ağırlar, Elif Suner, Lal Yükeb, Seçil Ergüzel

Destekçiler: JP Morgan Vakfı İngiltere

İletişim: Nilgün Öztunalı, Proje Koordinatörü / nilgun@bizbizze.com 
              Müge Yamanyılmaz, Proje Asistanı / muge@bizbizze.com  
              Bedriye Hülya, Proje Danışmanı / bedriyehulya@bfit.com.tr  

Website & Sosyal Medya: bizbizze.com
                                        facebook.com/bizbizzekadin
                                        twitter.com/biz_bizze
                                        instagram.com/bizbizze

 

Bu proje, JPMorgan Vakfı tarafından desteklenmektedir.
Türkiye'de JPMorgan Vakfı ilk kez bir sosyal girişim şirketini desteklemektedir.
b-fit Kadınlar için Spor ve Yaşam Merkezi bir sosyal girişim şirketidir ve dünyada örnek gösterilmektedir.