BİRLİKTE. DAHA GÜÇLÜ.

Krediler
Banka Kredileri


Banka Kredileri

Türkiye’de faaliyet gösteren bankalar, farklı ihtiyaç ve sektörler için özel kredi paketleri oluşturmaktadır. Bu paketler içinde avantajlı kredi faiz oranlarının yanısıra, işlem ücretleri ve komisyonlarda indirim, avantajlı sigorta fiyatları gibi yan faydalar da yer alabilmektedir. İşyerinizin ihtiyacına göre, bankaların sözkonusu paketlerini incelemenizde fayda vardır.
Krediler, kullanım şekillerine göre 2’ye ayrılır :
• Nakdi Krediler: Tutarı hesabınıza aktarılarak kullandırılan kredilerdir. (Spot Kredi, Rotatif Kredi vb.)
• Gayrinakdi Krediler : Bir belgeye dayandırılan kredilerdir. (Teminat Mektubu, Akreditif vb.)
Bu paketlerde yer alan kredi türleri, aşağıda yer alan ana başlıklardan türemiş kredilerdir :
• Spot Kredi: Spot kredi, firmaların kısa süreli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için aldığı, vadesi geldiğinde tek seferde ödemesi mümkün olan kredilerdir. Spot kredilerde firmalar istese de vadesi dolmadan ara ödeme yapamaz. Spot krediler vade tarihi geldiğinde kredi alınırken belirlenen anapara ve faiz tutarının tamamını ödeyerek krediyi kapatır.
• Rotatif Kredi: Rotatif kredi belirli teminat karşılığında bankaların firmalara açtığı limitler çerçevesinde kullandıkları kredi türüne denir. Rotatif Kredilerin faizine dönem sonu faizi de denir. Bunun sebebi bu kredinin faizinin Ocak-Mart dönemi için Mart ayı sonunda, Mart-Haziran dönemi için Haziran ayı sonunda, Haziran-Eylül dönemi için Eylül ayı sonunda ve Eylül-Aralık dönemi için Aralık ayı sonunda faiz ödemesi yapılır. Rotatif kredi faizi ilgili dönem sonunda ödenir. Söz konusu kredi seyyal bir kredidir. Rotatif Kredinin vade sonu olmadığı için (İstisna durumlarda banka kredisini geri çağırabilir.) firmalar ihtiyaçları doğrultusunda kullanırlar. Böylece firmalarını kısa süreli fonlamış olurlar.
• Taksitli Ticari Kredi: Bireysel olarak kullanılan tüketici kredilerinin, ticari işletmeler tarafından kullanılan türüdür. Faiz ve anapara taksitleri aylık olarak ödenir. Erken kapatmada faiz indirimi sağlanabilir. 3-60 ay arası vadelerde kullanılabilir. Kredinin kullanım amacına göre maksimum vadeler değişiklik gösterebilir.
• İştira Kredisi: Bankanıza temlik cirosu ile vereceğiniz muhatap istihbaratları olumlu, gerçek satış çekleri karşılığında; söz konusu çeklerinizin ağırlıklı ortalama vadelerinin hesaplanması ve bu vadeye uygun olarak belirlenecek faiz oranından toplu olarak iskonto işlemine tabi tutulmaları suretiyle kısa süreli nakit ihtiyaçlarınızın finansmanı amacıyla faydalanabileceğiniz kredilerdir.
• Dövize Endeksli Kredi: Döviz Kredisi kullanamayan (ihracat/ithalat faaliyeti olmayan) ancak dövize endeksli ve/veya döviz cinsinden gelir elde etme kapasitesi olan firmalara, her türlü ticari faaliyetlerinin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerdir. Dövize Endeksli Krediler, bir firma lehine tespit edilen kredinin belli bir döviz cinsine endekslenerek, firmalara bu limit dahilinde ödeme tarihindeki banka döviz alış kurları üzerinden TL olarak ödendiği kredilerdir.
Faiz tahakkuk dönemlerinde, krediye tahakkuk edecek faiz ve kur farklarının toplamı üzerinden yürürlükteki oranlara göre KKDF ve BSMV kesintisi yapılmaktadır
• Borçlu Cari Hesap: Borçlu cari hesap, firmaların kısa süreli nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla belirlenen limit dahilinde firmalara para çekme yetkisi verilmesidir. Firmalar için söz konusu vade 18 ayı geçmemelidir. Bu süre içinde para yatıran ve para çeken firmaların hesapları yıl başından itibaren her üç ayda bir kontrol edilerek piyasa faiz oranına göre faiz ücreti tahsil edilir. Bu krediler genellikle müşteri çek ve senedi teminat alınarak kullandırıldığından bu krediye senet mukabili ya da senet karşılığı da denir.

Her bankanın kredi uygulamaları ve talep ettiği belgeler, işletmenin iş kolu, hacmi, sermayesi, cirosu vb. gibi kriterlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.